Folder translation in Polish

Z dniem 1 lipca 2020 r. ustawa o dawstwie uległa zmianie. Dzięki tej ustawie jasne jest, czy pragnie Pan(i) oddać swe narządy i tkanki w momencie zgonu innemu pacjentowi. Na przykład nerkę, płuca albo skórę. Jeśli Pan(i) niczego nie wpisze, w Rejestrze Dawców przy Pana/ Pani nazwisku widnieć będzie „Brak sprzeciwu wobec dawstwa narządów”. Oznacza to, że Pana/ Pani narządy i tkanki mogą zostać pobrane na potrzeby innego pacjenta w momencie Pana/ Pani zgonu. Zawsze można to zmienić się na stronie www.donorregister.nl. Jeśli już to uczyniono, nie trzeba nic robić.

Ważne jest, aby dokonać własnego wyboru i omówić go z partnerem życiowym, rodziną albo inną bliską osobą. Wówczas będą oni wiedzieć, który z Pana/Pani wyborów znajduje się w Rejestrze Dawców na wypadek Pana/ Pani zgonu. Ułatwia to Pana/ Pani partnerowi życiowemu, rodzinie albo innym bliskim osobom rozmowę w szpitalu.