Animation | The new Donor Register - Polish

Animation | The new Donor Register - Polish

Nowy Rejestr Dawców Przeszczepu.
Nowa ustawa o dawcach przeszczepu wejdzie w życie 1 lipca 2020 r.
Każda osoba w Holandii, która ukończyła 18 rok życia, zostaje ujęty w rejestrze dawców przeszczepu.
Wpisz swój wybór na stronie www.donorregister.nl.
Wówczas twój partner, twoja rodzina, chłopak lub dziewczyna wiedzą, czy chcesz stać się dawcą narządów i tkanek po śmierci.

Co się stanie, jeśli niczego nie wpiszesz?
A co, jeśli nie wpiszesz wyboru przed 1 lipca 2020 r.?
Otrzymasz wówczas list o tym przypominający.
Jeśli nic nie wpiszesz, przy twoim nazwisku widnieć będzie „Brak sprzeciwu wobec dawstwa przeszczepu”.
Twoje narządy i tkanki mogą dotrzeć po twej śmierci do pacjenta.
Lekarz w szpitalu omówi to z twoją rodziną.

Jakiego wyboru możesz dokonać?
W Rejestrze Dawców Przeszczepu możesz dokonać wyboru, czy chcesz stać się dawcą.
Lub wskazujesz, że ktoś inny może podjąć w tej sprawie decyzję za ciebie.
Na przykład twój partner, rodzina lub dobry przyjaciel czy dobra przyjaciółka.
Dokonany przez ciebie wybór możesz wpisać, przejrzeć albo zmienić  na stronie www.donorregister.nl.

Czy swój wybór już wpisałaś/ wpisałeś?
Wówczas nie musisz nic robić.
Wtedy twój wybór ujęty zostaje w Rejestrze Dawców Przeszczepu.

Czy masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń pod Linię Informacyjną Dawców Przeszczepu pod numerem telefonu 0900 - 821 21 66 (bez dodatkowych kosztów połączeń) lub wejdź na stronę www.donorregister.nl.