Is 'geen bezwaar' in het Donorregister precies hetzelfde als 'ja, ik geef toestemming'?

Bij beide registraties is er toestemming voor orgaandonatie. Uw organen en weefsels kunnen na uw overlijden naar een patiënt gaan.

Het verschil tussen ‘ja, ik geef toestemming’ en ‘geen bezwaar voor orgaandonatie’ is dat ‘ja’ door u zelf is ingevuld in het register. En ‘geen bezwaar’ door de overheid voor u wordt ingevuld. Dat doet de overheid na 1 juli 2020 als u niets invult in het Donorregister. Voordat bij uw naam ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ komt te staan ontvangt u per post twee brieven. U kunt uw keuze altijd veranderen. Ook na 1 juli 2020.

Gesprek arts en familie

De arts bespreekt bij overlijden met uw familie wat in het Donorregister staat. Als uw familie heel zeker weet dat u echt geen donor wilde zijn, kunnen zij dat aan de arts uitleggen. Zowel bij ‘ja’ als bij ‘geen bezwaar’ gaat de arts niet over tot donatie.
Het kan ook zijn dat uw familie zelf ernstige bezwaren heeft. Zij kunnen dat met de arts bespreken. Een arts houdt hier altijd rekening mee.