Aanschrijvingen

Het Donorregister registreert én informeert. Maar het Donorregister schrijft ook burgers en organisaties aan. Soms uit eigen beweging, soms omdat dit in de wet is vastgelegd.

De aanschrijvingen zijn variërend en hebben ook een verschillend doel. Zo ontvangen elk voorjaar alle jongeren die recent achttien jaar zijn geworden een oproep om zich te registreren. Ook hebben mensen in de leeftijdscategorie 45 tot 50 jaar in het voorjaar van 2007 een donorformulier ontvangen. Een andere aanschrijving is die van gemeenten. Gemeenten worden vrijwel jaarlijks via een brief gevraagd of zij donorformulieren in bijvoorbeeld informatierekken willen aanbieden.

Registreer uw keuze


     
Donorregister Duidelijkheid en zekerheid door registratie