Aanschrijvingen

Het Donorregister registreert én informeert. Maar we schrijven ook burgers en organisaties aan. Soms uit eigen beweging. En soms omdat dit in de wet is vastgelegd. De aanschrijvingen variëren en hebben een verschillend doel. Zo krijgen gemeenten bijna elk jaar een brief. Daarin vragen we hen of zij donorformulieren willen aanbieden, bijvoorbeeld in een informatierek.

Jongeren

Eén van de vaste taken van het Donorregister is het jaarlijks aanschrijven van jongeren. Elk jaar ontvangen alle jongeren die achttien jaar zijn geworden een brief. Daarin vragen we hen om een keuze te maken en vast te laten leggen.

Bij de brief van het Donorregister zit ook een donorformulier. Hierop zijn voor het gemak de persoonsgegevens al ingevuld. Ook is een antwoordenvelop bijgevoegd om het donorformulier terug te sturen.

Jongeren die het donorformulier niet invullen en terugsturen, ontvangen na een paar weken een brief als herinnering. Veel jongeren geven gehoor aan de oproep om hun keuze in het Donorregister vast te laten leggen. De meeste van die jongeren geven toestemming voor donatie.

Nieuw in Nederland

In de maand oktober ontvangen mensen die drie jaar in Nederland wonen een informatiepakket. Dit bestaat uit een brief van het Donorregister, een brochure en een donorformulier. Daarop zijn voor het gemak de persoonsgegevens al ingevuld. Ook is een antwoordenvelop bijgevoegd om het donorformulier terug te sturen.

Gemeenten

Gemeenten zijn verplicht om gratis donorformulieren beschikbaar te stellen. Iedereen kan een donorformulier opvragen bij de gemeente. Formulieren, folders en campagnemateriaal kunt u bestellen via de webshop van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

Wilsonbekwamen

Iedereen in Nederland van twaalf jaar en ouder kan zich registeren. Alleen mensen die wilsonbekwaam zijn mogen dit niet. Het Donorregister streeft ernaar om jaarlijks alle betrokkenen te informeren over wilsonbekwaamheid en orgaandonatie.

Mensen die niet goed kunnen begrijpen wat orgaan- en weefseldonatie inhoudt, mogen geen keuze in het Donorregister laten vastleggen. Betrokken partijen, (koepel)organisaties en ouderverenigingen worden geïnformeerd met een brief.