Wie mag een keuze vastleggen?

In het Donorregister kunt u uw keuze vastleggen als u:

  • 12 jaar of ouder bent;
  • staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente;
  • bekwaam bent om medische keuzes te maken.

Jonger dan 12 jaar

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen geen keuze in het Donorregister (laten) vastleggen. De arts vraagt in dat geval toestemming aan de ouder(s) of voogd. Bij verschil van mening tussen de ouders of voogd is donatie niet mogelijk.

Van 12 tot 16 jaar

Kinderen van 12 tot 16 jaar kunnen hun keuze in het Donorregister zelf vastleggen. Bij een ‘ja’ kunnen de ouder(s) of voogd de keuze om te doneren tegenhouden. Orgaandonatie gaat dan niet door. Zijn beide ouders of de voogd afwezig of onbereikbaar, dan mag orgaandonatie wel. Bij een 'nee' kunnen de ouder(s) of voogd dit niet negeren. In dat geval vindt geen donatie plaats.

Vanaf 16 jaar

Iedereen van 16 jaar of ouder mag zelf kiezen om wel of geen donor te worden. Alle jongeren ontvangen na hun 18e verjaardag een formulier. Hiermee kunnen ze een keuze vastleggen in het Donorregister.

Wilsonbekwaam

Iemand die niet goed kan begrijpen wat orgaan- en weefseldonatie inhoudt, mag zich niet registreren als donor.

Ook ouders, andere wettelijke vertegenwoordigers, familieleden, begeleiders en overige betrokkenen mogen nooit een donorformulier invullen en ondertekenen namens een wilsonbekwaam persoon.

Geldigheid registratie bij wilsonbekwaamheid

Als iemand die wilsonbekwaam is overlijdt, worden géén organen of weefsels gedoneerd voor transplantatie. Als iemand zijn keuze heeft laten vastleggen en daarna wilsonbekwaam is geworden, blijft de registratie wél geldig.