Arts bekijkt uw registratie

Als iemand overlijdt die donor kan zijn, is de arts verplicht het Donorregister te raadplegen.

Afspraken en regels

Alleen artsen en bepaalde medewerkers uit het ziekenhuis kunnen het Donorregister raadplegen. Hiervoor zijn strenge regels en afspraken. In het Donorregister mag alleen gekeken worden rondom iemands overlijden. We behandelen alle gegevens vertrouwelijk, volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wanneer is uw registratie niet te raadplegen?

In de volgende gevallen kunnen artsen uw registratie niet raadplegen.

  1. Als u geen keuze heeft vastgelegd in het Donorregister.
  2. Als u naar het buitenland verhuist en u zich uitschrijft bij een Nederlandse gemeente. In dat geval wordt uw registratie in het Donorregister geblokkeerd en kunnen artsen uw registratie niet meer raadplegen. Als u terugkeert naar Nederland en u zich weer laat inschrijven bij een Nederlandse gemeente, is uw registratie weer te raadplegen.
  3. Als u uw keuze wijzigt, wordt uw oude keuze geblokkeerd. In het Donorregister is vanaf dat moment geen keuze zichtbaar voor artsen. U ontvangt een bevestiging van uw registratie. Vier weken daarna is uw nieuwe keuze geldig.
  4. Als u uw keuze uit het Donorregister laat verwijderen, kunnen artsen uw keuze niet meer raadplegen. Uw keuze en uw gegevens worden dan verwijderd uit het Donorregister. Bij overlijden vragen artsen uw nabestaanden om toestemming voor donatie.

We adviseren om uw keuze altijd te bespreken met uw partner en familie. Dat geeft duidelijkheid aan iedereen.