Registratie

 1. Wie kan zich in het Donorregister laten registreren?
 2. Hoe kan ik mijn keuze registreren en waar kan ik een donorformulier aanvragen?
 3. Welke organen en/of weefsels kan ik afstaan voor donatie?
 4. Hoe geef ik aan dat ik bepaalde organen en/of weefsels niet beschikbaar stel voor transplantatie?
 5. Wanneer vindt wetenschappelijk onderzoek plaats en hoe kan ik aangeven dat ik dit niet wil?
 6. Sta ik geregistreerd in het Donorregister en zo ja, hoe kan ik een nieuw pasje aanvragen?
 7. Kan ik mijn persoonlijke wensen of voorwaarden kenbaar maken aan het Donorregister?
 8. Kan ik aangeven aan wie ik mijn organen en/of weefsels beschikbaar wil stellen?
 9. Waarom wordt mijn registratie pas over vier weken geldig?
 10. Wat is het correspondentieadres van het Donorregister?
 11. Kan ik mijn keuze laten registeren als ik ziek ben of medicijnen gebruik?
 12. Is er een maximale leeftijd voor donorregistratie?
 13. Kunnen wilsonbekwame personen geregistreerd worden in het Donorregister?
 14. Hoe kunnen personen met een lichamelijke handicap hun keuze laten registreren in het Donorregister?
 1. Wie kan zich in het Donorregister laten registreren?

  Iedereen van twaalf jaar of ouder die ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente, kan zijn of haar keuze in het Donorregister laten vastleggen. Er is één uitzondering. Wilsonbekwame personen kunnen zich niet laten registreren in het Donorregister. Wanneer een persoon op een later tijdstip wilsonbekwaam is geworden, dan is de registratie alleen geldig als de persoon wilsbekwaam was ten tijde van het invullen van het donorformulier. Personen die zich niet hebben laten registreren voordat zij wilsonbekwaam werden, kunnen bij overlijden geen donor meer worden.Naar boven
 2. Hoe kan ik mijn keuze registreren en waar kan ik een donorformulier aanvragen?

  U kunt uw keuze alleen in het Donorregister laten registreren door het invullen van een donorformulier. U kunt het donorformulier downloaden (PDF | 346kb) . Maar u kunt het donorformulier ook via e-mail of telefoon aanvragen. De helpdesk van het Donorregister is tijdens kantooruren geopend, telefoonnummer 0900 - 8212166 (lokaal tarief). Daarnaast zijn donorformulieren vaak ook verkrijgbaar op het gemeentehuis, bij de huisarts en de apotheek. Het is ook mogelijk om via deze website uw keuze te registreren, in te zien en te wijzigen. Dit kan alleen nadat u bent ingelogd met DigiD.Naar boven
 3. Welke organen en/of weefsels kan ik afstaan voor donatie?

  De organen die gedoneerd kunnen worden, zijn: lever, longen, hart, nieren, alvleesklier en dunne darm. De weefsels die u af kunt staan, zijn: huid, hoornvliezen, botweefsel, kraakbeen en pezen, hartkleppen en bloedvaten.Naar boven
 4. Hoe geef ik aan dat ik bepaalde organen en/of weefsels niet beschikbaar stel voor transplantatie?

  Alleen de organen en weefsels die op het donorformulier staan vermeld, kunnen worden getransplanteerd. Als u bepaalde organen en weefsels niet wilt afstaan, moet u die aankruisen op het donorformulier. Dit kan alleen als u donor (keuze 1) wilt zijn. Als u ervoor kiest om nabestaanden (keuze 3) of een specifieke persoon (keuze 4) te laten beslissen, kunt u deze specifieke wens met deze personen/persoon bespreken.Naar boven
 5. Wanneer vindt wetenschappelijk onderzoek plaats en hoe kan ik aangeven dat ik dit niet wil?

  Als u toestemming geeft voor donatie, geeft u automatisch toestemming voor onderzoek dat op transplantatie gericht is. Voorafgaand aan de donatie wordt eerst zorgvuldig onderzocht welke organen en weefsels geschikt zijn voor transplantatie. Soms blijkt pas na de uitname dat een orgaan of weefsel toch niet geschikt is voor transplantatie. Volgens de Wet op orgaandonatie mag dat orgaan of weefsel gebruikt worden voor onderzoek. Hiermee kunnen de transplantatie-technieken in de toekomst verbeterd worden. Wilt u wél donor zijn, maar niet dat een orgaan of weefsel wordt gebruikt voor dit onderzoek? Vul dan het formulier Bezwaar tegen wetenschappelijk onderzoek (PDF | 166kb) in. Dit is alleen mogelijk bij een registratie van keuze 1. Als u ervoor kiest om nabestaanden (keuze 3) of een specifieke persoon (keuze 4) te laten beslissen, dan kunt u deze specifieke wens met deze personen/persoon bespreken.

  Het is ook mogelijk om uw gehele lichaam na overlijden beschikbaar te stellen voor onderzoek. Er vindt dan geen uitvaart plaats. Dit staat geheel los van het Donorregister en gaat meestal niet samen met orgaan- of weefseldonatie. Om uw hele lichaam beschikbaar te stellen, moet u zelf uitdrukkelijk toestemming geven aan een anatomisch instituut. Het telefoonnummer van een anatomisch instituut bij u in de buurt, kunt u opvragen bij de helpdesk van het Donorregister, telefoonnummer 0900 - 8212166 (lokaal tarief).Naar boven
 6. Sta ik geregistreerd in het Donorregister en zo ja, hoe kan ik een nieuw pasje aanvragen?

  Het Donorregister kan aangeven óf u geregistreerd staat. Om privacyredenen worden echter nooit telefonisch uitspraken gedaan over welke keuze is geregistreerd. Als u dit wilt, kunnen wij een registratiebevestiging opsturen naar het adres waarmee u in het Donorregister vermeld wordt. Op deze bevestiging staat uw keuze vermeld. Een bevestiging kunt u tijdens kantooruren aanvragen op telefoonnummer 0900 - 8212166 (lokaal tarief). Als u beschikt over DigiD, kunt u op uw registratie inloggen om te controleren met welke keuze u geregistreerd staat en kunt u een kopie van uw registratiebevestiging aanvragen. U kunt ook het aanvraagformulier (PDF | 175kb) invullen en e-mailen naar het Donorregister.

  De registratiebevestiging bestaat uit een brief en een pasje. Het is niet noodzakelijk het pasje bij u te dragen. In geval van overlijden zijn artsen verplicht het Donorregister telefonisch te raadplegen.Naar boven
 7. Kan ik mijn persoonlijke wensen of voorwaarden kenbaar maken aan het Donorregister?

  U kunt slechts één van de vier keuzes van het donorformulier laten registreren. Als u donor wilt zijn, kunt u op het donorformulier aangeven of u bepaalde organen en/of weefsels wilt uitsluiten van transplantatie. Andere wensen kunt u niet bij het Donorregister laten vastleggen. In dat geval adviseren wij u een persoonlijke verklaring bij u te dragen. Deze moet u voorzien van de datum dagtekening en uw handtekening. Het Donorregister adviseert u om uw persoonlijke wensen ook met uw naasten te bespreken zodat zij hiervan op de hoogte zijn. Zij kunnen uw wensen na uw overlijden kenbaar maken aan de arts. Dit is echter geen garantie dat de arts uw persoonlijke wensen kan uitvoeren.Naar boven
 8. Kan ik aangeven aan wie ik mijn organen en/of weefsels beschikbaar wil stellen?

  Nee, het is niet mogelijk om personen of groepen uit te sluiten, of voorrang te geven. Volgens het algemene non-discriminatie-artikel in de Grondwet heeft iedere inwoner van Nederland gelijke toegang tot alle geneeskundige voorzieningen. Organen en weefsels worden na overlijden anoniem en alleen op basis van medische criteria en gegevens aan iemand toegekend. Hierbij kunt u denken aan bloedgroep, weefseltypering, lengte, gewicht, medische urgentie en wachttijd.Naar boven
 9. Waarom wordt mijn registratie pas over vier weken geldig?

  Deze termijn is wettelijk geregeld. Het geeft u de gelegenheid om uw keuze en uw gegevens op de registratiebevestiging te controleren. Eventuele onjuistheden kunt u binnen deze vier weken aan het Donorregister doorgeven. Als de gegevens op de registratiebevestiging juist zijn, hoeft u niets te doen. Uw registratie wordt dan vanzelf geldig vanaf de op de registratiebevestiging vermelde datum. Pas na deze datum is uw registratie bij overlijden raadpleegbaar voor artsen. Het Donorregister adviseert u uw wensen altijd kenbaar te maken aan uw naasten.Naar boven
 10. Wat is het correspondentieadres van het Donorregister?

  Formulieren (géén brieven, postzegel niet nodig) kunt u sturen naar: 
       Donorregister
       Antwoordnummer 4044
       6400 VC Heerlen    


  Overige correspondentie (zoals brieven, postzegel wél nodig) kunt u sturen naar: 
       Donorregister
       Postbus 3172
       6401 DR Heerlen 

  Naar boven
 11. Kan ik mijn keuze laten registeren als ik ziek ben of medicijnen gebruik?

  Ja, u kunt gewoon uw keuze met een donorformulier in het Donorregister laten registreren. Het Donorregister legt nergens vast of iemand ziek is of medicijnen gebruikt. Of iemand uiteindelijk daadwerkelijk donor wordt, hangt af van het moment, de oorzaak en de plaats van overlijden. Ook de lichaamsconditie van de overleden donor en de kwaliteit van de organen en weefsels zijn van belang. Na overlijden wordt eerst zorgvuldig onderzocht of de organen en weefsels geschikt zijn voor transplantatie. Als door bijvoorbeeld medicijngebruik een bepaald orgaan of weefsel is aangetast, blijven er dikwijls nog andere organen en weefsels over die wel gebruikt kunnen worden.Naar boven
 12. Is er een maximale leeftijd voor donorregistratie?

  Nee, er is geen maximale leeftijd voor registratie in het Donorregister. Iemand van bijvoorbeeld 80 jaar kan nog donor zijn van hoornvliezen en huid. Of iemand uiteindelijk ook donor wordt, hangt af van het moment, de oorzaak en de plaats van overlijden. Ook de lichaamsconditie van de overleden donor en de kwaliteit van de organen en weefsels zijn hierbij van belang. Voordat organen of weefsels worden uitgenomen, wordt dan ook eerst zorgvuldig onderzocht of de overledene geschikt is als orgaan- of weefseldonor.Naar boven
 13. Kunnen wilsonbekwame personen geregistreerd worden in het Donorregister?

  Nee, alleen mensen die zelf begrijpen wat orgaan- en weefdonatie inhoudt en daar zelf een beslissing over kunnen nemen, mogen hun keuze laten registreren in het Donorregister. Registratie in het Donorregister mag nooit door derden gebeuren. Wanneer een persoon op een later tijdstip wilsonbekwaam wordt, dan is de registratie alleen geldig als de persoon wilsbekwaam was ten tijde van het invullen van het donorformulier. Personen die zich niet hebben laten registreren voordat zij wilsonbekwaam werden, kunnen bij overlijden geen donor meer worden.Naar boven
 14. Hoe kunnen personen met een lichamelijke handicap hun keuze laten registreren in het Donorregister?

  Als iemand lichamelijk niet in staat is om het donorformulier te ondertekenen, is registratie in het Donorregister mogelijk. Dit kan alleen als een verklaring van een arts, die betrekking heeft op de betreffende aandoening, bij het papieren donorformulier wordt gevoegd.Naar boven

Registreer uw keuze


 
Donorregister Duidelijkheid en zekerheid door registratie