Voor wie is de donorwet?

De donorwet is voor iedereen in Nederland vanaf 18 jaar die ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente. De donorwet is op 1 juli 2020 veranderd.

Buitenlanders in Nederland en orgaandonatie

De donorwet is niet alleen voor mensen met de Nederlandse nationaliteit. Ook buitenlanders (personen met een andere nationaliteit), vallen onder de donorwet als zij ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente.

Buitenlanders verblijven soms maar kort in Nederland. Ze krijgen drie jaar nadat zij in Nederland zijn gaan wonen een brief met de vraag om een keuze in te vullen. Buitenlanders kunnen ook eerder een keuze invullen. Ze hoeven niet te wachten tot het gevraagd wordt. Als er geen keuze is ingevuld tot ze een brief hebben ontvangen, beslissen partner en familie over orgaan- en weefseldonatie.

Nederlanders in het buitenland

De wet is niet voor Nederlanders in het buitenland die niet meer staan ingeschreven in een Nederlandse gemeente. Als u weer in Nederland komt wonen en bij een gemeente staat ingeschreven krijgt u na drie jaar een brief met de vraag om een keuze in te vullen.

Wilsonbekwamen en orgaandonatie

Iemand die niet goed kan begrijpen wat doneren van organen en weefsels is, mag niet zelf een keuze invullen. Een voorbeeld hiervan is iemand met dementie. Zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger kan namens die persoon een keuze invullen.

Lees meer informatie over wilsonbekwaamheid en de donorwet.