Is 'geen bezwaar' in het register hetzelfde als 'ja, ik geef toestemming'?

Bij beide registraties is er toestemming voor orgaandonatie. Uw organen en weefsels kunnen na uw overlijden naar een patiënt gaan.

Het verschil tussen ‘Ja, ik geef toestemming’ en ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ is dat ‘ja’ door u zelf is ingevuld in het register. En ‘geen bezwaar’ door de overheid voor u wordt ingevuld. Dat doet de overheid na 1 juli 2020 als u na het ontvangen van twee brieven niets invult in het register.

Gesprek arts en familie

De arts bespreekt bij overlijden met uw familie wat in het register staat. Als uw familie heel zeker weet dat u echt geen donor wilde worden, kunnen zij dat aan de arts uitleggen. Zowel bij ‘ja’ als bij ‘geen bezwaar’ gaat de arts niet over tot donatie.

Het kan ook zijn dat uw familie zelf ernstige bezwaren heeft. Zij kunnen dat met de arts bespreken. Een arts houdt hier altijd rekening mee.

Uw keuze zelf invullen

Voordat bij uw naam ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ komt te staan ontvangt u twee brieven. In deze brieven vragen we u een keuze te maken.

Uw keuze veranderen

De registratie ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ kunt u altijd veranderen. Ook na 1 juli 2020.

U kunt altijd uw keuze veranderen. Dat kan direct met uw DigiD of door een online formulier in te vullen. Ook kunt u een papieren donorformulier opsturen. Dit kunt u ophalen bij uw gemeente of bij de meeste ziekenhuizen. U kunt het ook aanvragen via het informatienummer 0900 - 821 21 66.