Information in Turkish

Donör yasası 1 Temmuz 2020 tarihinde değiştirilmiştir. Bu yasayla sizin vefatınızdan sonra bir hastaya organ ve doku vermek isteyip istemediğiniz netlik kazanır. Bunlar örneğin, böbrek, akciğer veya cilt olabilir. Hiç bir şey doldurmadığınızda Donör Sicilinde adınızın yanında ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ ifadesi bulunmaktadır. Bu ifade, siz öldükten sonra organ ve dokularınızın bir hastaya verilebileceği anlamına gelmektedir. Bu ifadeyi her zaman değiştirebilirsiniz www.donorregister.nl adresindeki seçenekleri doldurarak yaparsınız. Tercihinizi zaten yaptıysanız hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur.

Infographic Donorregister

Steffie.nl

Organ bağışı nasıl gerçekleşir

©Leer Zelf Online