Arts bekijkt uw registratie

Als iemand overlijdt die donor kan worden, is de arts verplicht de keuze te bekijken in het Donorregister.

Afspraken en regels

Alleen artsen en bepaalde medewerkers uit het ziekenhuis kunnen het Donorregister bekijken. Hiervoor zijn strenge regels en afspraken. In het Donorregister mag alleen gekeken worden rondom iemands overlijden. We behandelenĀ alle gegevens vertrouwelijk, volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wanneer is uw registratie niet te raadplegen?

In de volgende gevallen kunnen artsen uw registratie niet zien in het register.

  1. Als u geen keuze heeft ingevuld.
  2. Als u naar het buitenland verhuist en u zich uitschrijft bij een Nederlandse gemeente. In dat geval wordt uw registratie in het Donorregister geblokkeerd en kunnen artsen uw registratie niet meer bekijken. Als u terugkeert naar Nederland en u zich weer laat inschrijven bij een Nederlandse gemeente, is uw registratie weer te zien.
  3. Als u uw keuze verandert, wordt uw oude keuze geblokkeerd. In het Donorregister is vanaf dat moment geen keuze zichtbaar voor artsen. U ontvangt een bevestiging van uw registratie. Vier weken daarna is uw nieuwe keuze geldig.
  4. Als u uw keuze uit het Donorregister laat verwijderen, kunnen artsen uw keuze niet meer zien. Uw keuze en uw gegevens worden dan verwijderd uit het Donorregister. Bij overlijden vragen artsen uw nabestaanden om toestemming voor donatie.

We adviseren om uw keuze altijd te bespreken met uw partner of familie. Dat geeft duidelijkheid aan iedereen.