Wetenschappelijk onderzoek

Het kan gebeuren dat een orgaan of weefsel dat is uitgenomen voor transplantatie, toch niet geschikt is hiervoor. Dat orgaan of weefsel kan dan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek vergroot de kennis over transplantatie.

Bezwaar maken

Wilt u wél donor zijn, maar niet dat artsen uw organen of weefsels gebruiken voor onderzoek dat op transplantatie is gericht? Maak hier dan bezwaar tegen. Dit kan op twee manieren:

Let op: onderzoek dat is gericht op orgaantransplantatie is niet hetzelfde als het beschikbaar stellen van het lichaam aan de wetenschap. Voor het beschikbaar stellen van het lichaam aan de wetenschap kunt u contact opnemen met een anatomisch instituut van een universiteit.

Bezwaar intrekken

Staat u geregistreerd als donor? En heeft u eerder bezwaar gemaakt tegen wetenschappelijk onderzoek, maar wilt u dit bezwaar intrekken? Dit kan op twee manieren: