Kopieën archiefstukken 1998 tot 2010 verdwenen

Vier jaar geleden zijn papieren donorregistraties gedigitaliseerd. Van deze gedigitaliseerde formulieren is een reservekopie gemaakt op twee harde schijven. In 2016 zijn deze schijven voor het laatst gebruikt. In 2020 zijn de papieren formulieren volgens procedure vernietigd. De harde schijven, die ook vernietigd moesten worden, bleken niet meer aanwezig in de kluis en zijn tot op dit moment onvindbaar.

Er zijn geen signalen dat onbevoegden kennis hebben genomen van de gegevens op de harde schijven. De vermissing heeft geen enkele invloed op de juistheid en betrouwbaarheid van de gegevens in het Donorregister. Er zijn geen gegevens uit het digitale Donorregister verdwenen. 

U mag er als burger op rekenen dat wij met uw gegevens en uw persoonlijke keuze over orgaandonatie zorgvuldig omgaan. Dit is onvoldoende gebeurd en dat betreuren wij. Hiervoor bieden wij onze oprechte excuses aan.

Om welke registraties gaat het?

Het gaat om de registraties van mensen die:

 • hun keuze hebben ingevuld of veranderd in de periode van februari 1998 tot en met juni 2010 en
 • dit met een papieren formulier hebben gedaan.

Registraties die met DigiD zijn gedaan, vallen hier buiten.

Om welke gegevens gaat het?

De gegevens die op de harde schijven stonden zijn:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • toenmalige adresgegevens
 • toenmalige keuze over orgaandonatie
 • handtekening
 • burgerservicenummer of administratief nummer van de basisregistratie van de gemeente

Zijn er risico’s?

Omdat het niet gaat om kopieën van identiteitsbewijzen, financiële gegevens of (DigiD) inlogcodes wordt de kans op identiteitsfraude op basis van de gegevens als beperkt ingeschat. Daarnaast hebben we op dit moment geen signaal dat de gegevens in verkeerde handen zijn. We adviseren u wel om net als altijd alert te zijn op onverwachte post.

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich toch zorgen maakt. Op Rijksoverheid.nl vindt u informatie over identiteitsfraude en (voorkomen van) misbruik van gegevens.

Uw keuze opnieuw invullen is niet nodig

De keuzes over orgaan- en weefseldonatie en persoonsgegevens staan in het Donorregister. Op de harde schijven stonden alleen kopieën. De gegevens in het Donorregister zijn betrouwbaar en volledig. U hoeft uw keuze daarom niet opnieuw in te vullen.

Het is mogelijk uw keuze zelf te bekijken in het Donorregister. Dit doet u door in te loggen met DigiD. U ziet uw keuze dan direct.

Welke acties zijn en worden er ondernomen?

 • De zoektocht naar de harde schijven gaat door.
 • De vermissing van de harde schijven is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • We hebben de Auditdienst Rijk (ADR) gevraagd een onafhankelijk onderzoek te verrichten.
 • De bestaande beveiligingsprotocollen en werkinstructies worden geëvalueerd en waar nodig herzien en aangescherpt.

Vragen?

Heeft u vragen specifiek over dit onderwerp, neem dan contact met ons op. Doe dit bij voorkeur per e-mail, info@donorregister.nl. Wilt u ons toch persoonlijk spreken, dan hebben we hiervoor een apart telefoonnummer opengesteld, 070 – 340 66 44 (bereikbaar van 8:30-17:00 uur).