Uitleg van woorden

Op deze pagina staat uitleg van woorden. Deze woorden worden gebruikt bij het Donorregister.

Uitleg van woorden

Woord Uitleg
Aanvraag Vragen om iets
Beschikbaar stellen Uw organen willen geven aan een patient
Beslissen Keuze maken
Bespreken Over iets praten met anderen
Bevestiging van uw keuze Een brief die u krijgt als de overheid uw keuze in het Donorregister heeft gezet. Het Donorregister is een website. Deze website is door de overheid goed beveiligd. 
Bezwaar Ergens niet mee eens zijn
Burgerservicenummer Nummer op uw paspoort of identiteitskaart
Controleren Nakijken of iets klopt
DigiD Uw digitale ID-kaart. Met een DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid, gemeente en belastingdienst. Dat doet u met uw wachtwoord. 
Doneren van organen en weefsels Uw orgaan of weefsel geven aan iemand anders na uw overlijden
Donorregister Website waar uw keuze staat opgeslagen. Deze website is door de overheid goed beveiligd.
Donorwet De wet over het geven van organen of weefsels na overlijden. Volgens deze wet moet iedereen in Nederland een keuze maken over organen doneren.
Eerstegraads familie Gezin. Vader, moeder, zoon en dochter.
Geen bezwaar tegen orgaandonatie U heeft niks ingevuld. Dat betekent dat uw organen en weefsels na uw overlijden naar een patiënt kunnen gaan.
Gegevens Informatie over u zelf. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd.
Geschikt Goed
Huidig Nu
Keuze Iets wat u kunt kiezen
Keuze veranderen Een andere keuze maken op het donorformulier of op de website van het Donorregister
Omgeving De mensen om u heen. Bijvoorbeeld uw gezin, familie, vrienden en kennissen.
Online formulier Een formulier op www.donorregister.nl waar u uw keuze invult
Orgaan Organen zitten in uw lichaam. Bijvoorbeeld uw hart, nieren, longen, lever, dunne darm en alvleesklier.
Orgaandonatie Een orgaan of weefsel geven. Dit gebeurt na uw overlijden. 
Orgaandonor Iemand wil organen of weefsels geven aan een ziek persoon. Dit gebeurt na het overlijden. 
Overledene Iemand die dood is
Overlijden Als iemand dood gaat. Een arts doet onderzoek om zeker te weten dat de patiënt is doodgegaan.
Papieren formulier Een papier waar u uw keuze invult
Partner Vriend, vriendin of degene met wie u getrouwd bent
Regering Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit is een onderdeel van de overheid. Ze zijn bijvoorbeeld bezig met de donorwet. De minister is de baas van het ministerie. 
Registratie Uw naam en keuze staan in het Donorregister
Registreren Een keuze invullen
Toestemming Als u toestemming geeft dan vindt u iets goed. Bijvoorbeeld als u uw organen en weefsels wilt doneren. Dan geeft u toestemming aan de artsen om uw organen aan andere patiënten te geven.
Transplantatie Verplaatsen van een orgaan of een weefsel naar een ander persoon
Transplantatie-onderzoek Onderzoek door een arts om meer te leren over het doneren van organen
Tweedegraads familie Familie. Opa, oma, zus, broer en kleinkinderen.
Verplicht Iets wat moet, bijvoorbeeld volgens de wet
Weefsel Weefsels zitten in uw lichaam of aan de buitenkant van uw lichaam. Bijvoorbeeld bloedvaten, kraakbeen, pezen, huid, weefsel in uw spieren, ogen en botten.
Wet Regels waar iedereen in Nederland zich aan moet houden
Wilsonbekwaam Iemand die niet goed kan begrijpen wat doneren van organen is, mag de keuze niet invullen in het register. Een voorbeeld hiervan is iemand met dementie of iemand die verstandelijk beperkt is. Dit noemen we wilsonbekwaam.
Woonplaats De stad of het dorp waar u woont