Door nieuwe donorwet staan bijna 11 miljoen mensen met een eigen keuze in het register

De implementatie van de nieuwe donorwet is afgerond. Tussen 1 september 2020 en juli 2021 heeft iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland die nog geen keuze had ingevuld, een brief ontvangen met het verzoek dat alsnog te doen. Dat zorgde voor een enorme toename van actieve keuzes in het Donorregister. Waar begin 2019 nog maar 46% van de Nederlandse bevolking een keuze had ingevuld is de verwachting dat dit in juli 2021 ongeveer 76% van de Nederlandse bevolking is. Dit gaat om ruim 10,7 miljoen Nederlanders met een eigen keuze in het Donorregister.

De kern van de nieuwe donorwet was het Donorregister veranderen van een passief systeem naar een Actief Donorregistratiesysteem (ADR). Deze nieuwe donorwet had als doel het aantal orgaan- en weefseltransplantaties te vergroten en daarmee het aantal mensen op de wachtlijst voor deze transplantaties terug te brengen. Het andere doel was het verhogen van het aantal actieve registraties.

De cijfers

Met meer eigen ingevulde keuzes is het interessant om te weten welke keuze er zijn gemaakt. Door de nieuwe wet zijn er nu ruim 4,6 miljoen meer potentiële donoren. Deze berekening kan gemaakt worden als de ‘geen bezwaar’-registraties opgeteld worden bij de ‘ja’-registraties. Vult iemand geen eigen keuze in dan wordt ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het register vermeld, wat wettelijk gezien een ‘ja’ betekent. Of de nieuwe wet daadwerkelijk voor meer orgaandonaties en mogelijk kortere wachtlijsten zorgt kan pas over een paar jaar worden bezien.

Hoe nu verder?

Nu alle mensen in Nederland vanaf 18 jaar in het register staan, worden vanaf nu de mensen die 18 jaar oud worden op maandelijkse basis via een brief gevraagd een eigen keuze in te vullen. Mensen die nieuw zijn in Nederland worden vanaf 2024 op maandelijkse basis aangeschreven.