Jaarcijfers 2021 NTS: aantal orgaantransplantaties gestabiliseerd; wachtlijst stijgt

Bij de start van de coronapandemie in 2020 was een flinke daling te zien van het aantal orgaandonaties en -transplantaties. In 2021 heeft corona minder invloed gehad op het aantal orgaandonaties en -transplantaties. Ondanks de aanhoudende druk op de zorgcapaciteit, met name op de IC, is het gelukt om orgaandonaties en -transplantaties zoveel mogelijk door te laten gaan. Tegelijkertijd is het aantal Nederlanders dat wacht op een nier, hart of long gestegen. Dat blijkt uit de voorlopige jaarcijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

Lees het nieuwsbericht en de cijfers op de website van de NTS.