Extra informatie voor jongeren en mensen nieuw in Nederland

De brede publiekscampagne afgelopen jaren heeft er voor gezorgd dat het kennisniveau over de donorwet is verhoogd. Alleen waren de campagnes minder doeltreffend voor bijvoorbeeld jongeren en mensen die nieuw in Nederland zijn komen wonen. In 2024 tot en met 2026 wordt gerichte communicatie over orgaandonatie en het invullen van een keuze ingezet. 

Jongeren zijn de afgelopen jaren een belangrijke doelgroep. Ook in de komende jaren wil het ministerie van VWS jongeren regelmatig herinneren aan het Donorregister. Zo zal het ministerie van VWS geregeld aandacht vragen voor het onderwerp. Verder wordt vanuit de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) volop ingezet op educatie voor jongeren, bijvoorbeeld door gastlessen over orgaandonatie op scholen.

Vanaf 2024 krijgen mensen die nieuw zijn komen wonen in Nederland een brief van het Donorregister. Deze brief is beschikbaar in verschillende talen. Ook wordt gekeken naar vindplekken voor laagdrempelige informatie voor deze groep. Om het kennisniveau over de donorwet in Nederland te verhogen. 

Op deze manier wil het Donorregister dat mensen zelf een keuze maken over orgaan- en weefseldonatie. En dit bespreken met familie en vrienden. Zo weten mensen om hen heen hoe ze denken over orgaandonatie.