Hoe vult u uw keuze in?

Hoe vult u uw keuze in?

Uw keuze over orgaan- en weefseldonatie invullen in het Donorregister...
hoe doet u dat? Dat kan op de website www.donorregister.nl, met of zonder
uw DigiD. Of met een papieren formulier.

Uw keuze invullen op de website met DigiD
Ga naar www.donorregister.nl en kies voor “Vul uw keuze in”. Klik
daarna op “Inloggen met DigiD”. Log in met uw DigiD-gegevens. Uw
persoonsgegevens worden automatisch ingevuld. U vult zelf uw keuze over
orgaan- en weefseldonatie in.
Heeft u uw keuze aangevinkt? Klik vervolgens op “registratie bevestigen” om
het formulier te onderteken.
U krijgt na een aantal weken een brief met een bevestiging van uw keuze.
Uw keuze invullen op de website zonder DigiD
Ga naar www.donorregister.nl en kies voor “Vul uw keuze in”. Klik daarna
op “Invullen formulier”. U vult uw persoonsgegevens en uw keuze in op het
formulier. Het ingevulde formulier krijgt u thuisgestuurd. U hoeft het dan
alleen nog te ondertekenen en gratis terug te sturen in de meegestuurde
antwoordenvelop.
U krijgt na een aantal weken een brief met een bevestiging van uw keuze.

Uw keuze invullen met een papieren formulier
Haal het papieren formulier op bij het gemeentehuis, of vraag het op bij het
Donorregister. Op het formulier vult u uw persoonsgegevens en uw keuze
in. Daarna ondertekent u het formulier, en verstuurt u het in een eigen
envelop gratis naar het antwoordnummer dat op het formulier staat.
U krijgt na een aantal weken een brief met een bevestiging van uw keuze.

Uw keuze veranderen? Dat kan altijd op www.donorregister.nl, of door een
nieuw papieren formulier in te vullen.

Heeft u vragen of hulp nodig? Bel de Donorinformatielijn 0900 - 821 21 66.
Of kijk op www.donorregister.nl.