Jak wpisać swój wybór?

Wprowadź swój wybór dotyczący dawstwa narządów i tkanek w Rejestrze dawców ...

Jak to zrobić?
Jest to możliwe na stronie internetowej www.donorregister.nl, za pomocą osobistego kodu DigiD.
albo przy użyciu papierowego formularza.
Podaj swój wybór na stronie internetowej za pomocą kodu DigiD.
Wejdź na stronę internetową www.donorregister.nl.
i wybierz „Wprowadź swój wybór”.
Następnie kliknij na „Zaloguj się za pomocą kodu DigiD”.
Zaloguj się używając danych DigiD.
Twoje dane osobowe zostają wprowadzane automatycznie.
Sam(a) podajesz swój wybór dotyczący dawstwa narządów i tkanek.
Czy zaznaczyłeś/ zaznaczyłaś swój wybór?
Następnie kliknij na „potwierdź rejestrację”, aby podpisać formularz.
Wprowadź swój wybór za pomocą papierowego formularza.
Odbierz formularz papierowy w urzędzie gminy...
lub poproś o niego w Rejestrze dawców.
W formularzu podajesz swoje dane osobowe i swój wybór.
Następnie podpisujesz formularz...
i wysyłasz go nieodpłatnie we własnej kopercie na numer zwrotny podany w formularzu.
Po kilku tygodniach otrzymasz list potwierdzający wybór.
Pragniesz zmienić swój wybór?
Jest to zawsze możliwe na stronie internetowej www.donorregister.nl...
lub wypełniając nowy formularz papierowy.
Masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię dawcy...
0900 - 821 21 66 (bez dodatkowych kosztów połączeń).
Lub wejdź na stronę internetową www.donorregister.nl.