Всеки в Холандия на възраст над 18 години, който е регистриран в една Холандската община е в регистъра на донорите. Значи и ти.
Регистърът на донорите съдържа възможност за избор дали желаете да дарите органи или не искате да дарите тъкани след смъртта си. Нещо, което може би Не обичам да мисля за това. Все пак е важно да знаете как си в регистъра.

Превод на листовка на български език

Изтеглете брошурата