Każdy w Holandii, kto ukończył 18 rok życia i jest zameldowany w holenderskiej gminie, zostaje ujęty w Rejestrze Dawców. Ty zatem również. W Rejestrze Dawców ujęto wybór dotyczący tego, czy chcesz być po śmierci dawcą narządów i tkanek, czy też nie. Pewnie najchętniej byś o tym nie myślał(a). Ważne jest jednak wiedzieć, co w odniesieniu do Twojej osoby zostało ujęte w Rejestrze.

Tłumaczenie ulotki na język polski

Pobierz broszurę