Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

Hieronder leest u meer informatie hoe wij uw persoonlijke gegevens veilig houden. We passen de informatie op deze pagina aan als er iets verandert.

Informatie in het kort

 • Om uw keuze over orgaan en weefseldonatie te bewaren is het belangrijk dat uw gegevens goed in het Donorregister staan.
 • We gaan veilig met uw gegevens om. We houden ons aan de wet hiervoor, de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).
 • We geven uw gegevens alleen aan organisaties die ook veilig met uw gegevens omgaan.
 • Het CIBG is de organisatie die uw gegevens in het Donorregister bewaart. Het CIBG is een onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • We bewaren alleen gegevens van u die belangrijk zijn voor uw keuze.

Hieronder leest u meer over de veiligheid van uw gegevens:

 • Uw persoonlijke gegevens
 • Hoe lang uw gegevens worden bewaard
 • Uw rechten
 • Wie uw gegevens kan zien
 • Afspraken en regels voor uw veiligheid

Welke persoonlijke gegevens staan in het Donorregister?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens over iemand. We gebruiken in het Donorregister alleen gegevens die nodig zijn. Hieronder leest u de gegevens die in het Donorregister staan. Een deel van deze gegevens ontvangt het Donorregister via de Basisregistratie Personen (BRP). Zoals naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) en het Burger-service-nummer (BSN).

 • Voornaam, voorletters, achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Man, vrouw of anders
 • Geboortedatum
 • BSN (Burger-service-nummer)
 • Uw keuze over orgaan- en weefseldonatie. Ook als u geen keuze heeft gemaakt.
 • Of uzelf of iemand anders uw keuze heeft ingevuld.
 • Naam, adres en telefoonnummer van de persoon die voor u kiest. Alleen als u dat zelf invult bij uw keuze.

Als u een vraag of klacht heeft kunt u bellen of een e-mail sturen. Als u een e-mail stuurt, gebruiken wij uw e-mailadres alleen om te antwoorden op uw vraag of klacht.

Waarom gebruikt het CIBG uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de registratie van uw keuze.
In de wet staat in 3 artikelen meer informatie. Klik op de link hieronder om deze informatie te lezen:

Uw rechten

U heeft een aantal rechten om controle te houden op uw persoonsgegevens. Voor het Donorregister gaat het om de volgende rechten:

Recht op inzage

U heeft het recht op een kopie van uw gegevens in het Donorregister.

Recht op vergeten te worden

Mensen tussen 12 en 18 jaar hebben het recht om hun gegevens uit het Donorregister te laten verwijderen, ofwel vergeten te worden. Dit heet recht op vergetelheid.
Als u 18 jaar of ouder bent, staat u altijd in het Donorregister.

Iedereen tussen 12 en 18 jaar die een keuze heeft gemaakt kan zich laten verwijderen.
Een arts kan bij uw overlijden uw keuze dan niet zien. Uw gegevens worden niet gelijk uit het archief van het Donorregister gehaald. Uw gegevens moeten wij 10 jaar bewaren. Dit zijn regels uit de archiefwet. Na die 10 jaar verwijderen we uw gegevens volledig.

De donorwet geeft aan dat iedereen boven de 18 jaar in het Donorregister komt. Daarom kunnen we deze gegevens niet uit het register halen. Het recht om vergeten te worden is niet geldig voor mensen boven de 18 jaar.

Recht om uw gegevens te veranderen

U heeft het recht om uw gegevens in het Donorregister te veranderen. Dit heet recht op rectificatie en aanvulling.

 1. Uw keuze over orgaan- en weefseldonatie kunt u zelf veranderen.
 2. Uw persoonsgegevens zoals uw naam en adres krijgen wij uit de Basis Registratie Personen (BRP). Deze gegevens kunnen wij niet veranderen. Voor het doorgeven van veranderingen verwijzen wij u graag naar uw gemeente.

Recht om klachten te melden

Wij doen ons best om veilig om te gaan met uw gegevens. U heeft altijd het recht om een klacht te melden. Dit heet Klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt een klacht melden als:

 • U denkt dat wij uw persoonlijke gegevens op een verkeerde manier gebruiken.
 • En dat dit niet klopt met de AVG.

U kunt een klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Verzoek indienen

Als u wilt weten welke gegevens wij van u gebruiken, kunt u het formulier AVG-verzoek gebruiken. Als u dat formulier invult krijgt u binnen 4 weken antwoord.

Wij vragen afhankelijk van uw verzoek mogelijk om extra gegevens om uw identiteit te controleren (door bijvoorbeeld controlevragen te stellen of een ID-bewijs te vragen).

Als wij u om een ID-bewijs vragen, zorg dan dat uw BSN-nummer is doorgestreept. Lees op Rijksoverheid.nl hoe u via de KopieID-app veilig een kopie van uw ID kunt maken. Het kopie van uw ID wordt na afhandeling van uw verzoek vernietigd en verwijderd.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

We delen uw gegevens uit het Donorregister met de organisaties die hieronder staan. Hiervoor zijn strenge regels en afspraken gemaakt:

 • CIBG
  Het Donorregister is onderdeel van het CIBG. Sommige medewerkers hebben toegang tot de gegevens in het Donorregister. Het gaat hier om een kleine groep medewerkers die de toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
 • Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
  De NTS mag in het Donorregister kijken. Maar dit mag alleen bij het overlijden van een patiënt. En alleen samen met de arts van de patiënt.
 • Artsen en verpleegkundigen uit het ziekenhuis
  Artsen en verpleegkundigen mogen niet zelf in het Donorregister kijken. Zij krijgen alleen gegevens van de registratie bij het overlijden van een patiënt. Deze gegevens krijgen ze van de NTS.
 • Belastingdienst
  De Belastingdienst verstuurt post voor het Donorregister. Zij gebruiken uw gegevens om post naar u op te sturen. En ze sturen ook post naar het Donorregister. Bijvoorbeeld papieren formulieren.
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  Het CBS ontvangt twee keer per jaar gegevens vanuit het Donorregister. Zij gebruiken deze gegevens om informatie te geven over hoeveel mensen donor zijn in Nederland. Hierbij worden geen namen genoemd of andere persoonlijke gegevens. Een voorbeeld van deze informatie.

Punten van aandacht

Er zijn 4 punten erg belangrijk bij de veiligheid van uw gegevens:

 1. Voor een wettelijke reden en voor een doel
  We gebruiken uw gegevens alleen omdat het in de wet staat. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het Donorregister.
 2. Met zo min mogelijk persoonsgegevens
  We vragen alleen om de gegevens die we nodig hebben voor uw registratie.
 3. Inbreuk op privacy zo klein mogelijk
  Het CIBG zorgt dat de inbreuk op de privacy niet te zwaar is voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. We gebruiken alleen de persoonsgegevens die we echt nodig hebben, voor uw privacy.
 4. Bewaren zolang noodzakelijk is
  We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Hoe lang dit is staat in wetgeving.

Regels

 • Uw persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk. We zorgen dat alleen de juiste personen uw gegevens gebruiken. Zij moeten uw gegevens geheim houden. En hebben daarvoor een verklaring getekend.
 • Uw persoonlijke gegevens zijn streng beveiligd. We houden ons aan de regels van de Rijksoverheid voor beveiliging van informatie.
 • We maken afspraken over de veiligheid van uw gegevens met verschillende organisaties. Zoals met de software-leveranciers en datacenters. We controleren of deze organisaties deze afspraken nakomen.

De Functionaris voor Gegevensbescherming

Het CIBG is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Het ministerie heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Deze persoon werkt zelfstandig en controleert of het ministerie de wetten over veiligheid nakomt. Deze wetten zijn:

 • de Wet bescherming persoonsgegevens;
 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Autoriteit Persoonsgegevens is een organisatie die hier controle op houdt. 

Vragen over veiligheid van uw gegevens aan de FG kunt u mailen aan: FG-VWS@minvws.nl
Of per post aan :
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
Postbus 20350
2500 EJ  Den Haag

Heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens

Missie van het Ministerie van VWS

CIBG is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 'Nederland gezond en wel.' Dat is het motto van ons ministerie.

Bij de zorg voor mensen hoort ook de zorg voor uw gegevens. Gegevens die mensen zelf of via professionals uit het veld met ons delen. Dat gebeurt vrijwillig of op basis van een wettelijke verplichting. Of omdat het  in het belang is van onze nationale - en soms ook de internationale - volksgezondheid. Bijvoorbeeld in de vorm van wetenschappelijk onderzoek of door het bijhouden van registers.