Opvragen van uw keuze of een papieren formulier

Wilt u op deze website direct uw keuze bekijken, veranderen of invullen? Dat kan met uw DigiD.

Aanvraagformulier

Selecteer het onderwerp *

Om een bevestiging van uw registratie of formulier op te sturen is uw postcode en huisnummer nodig.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het Donorregister verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag. Wij gebruiken deze gegevens om uw vragen te beantwoorden en om u te kunnen bereiken. Wij delen uw gegevens slechts ter beantwoording van uw vragen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Voor beantwoording van uw vraag kan het zijn dat wij advies vragen aan de Nederlandse Transplantatie Stichting. Hierbij delen wij uw persoonsgegevens en kan het zijn dat uw vraag door de Nederlandse Transplantatie Stichting wordt beantwoord. Met de Nederlandse Transplantatie Stichting hebben we afspraken gemaakt om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uw gegevens worden verder niet met anderen gedeeld of aan derden verkocht.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden 5 jaar bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *