Het Donorregister is onderdeel van het CIBG. Het CIBG is een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het Donorregister is in 1998 opgericht om de Wet op de orgaandonatie (Wod) uit te voeren. Deze wet bepaalt dat iedereen van 12 jaar of ouder die is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, een keuze kan maken over orgaandonatie en deze keuze kan vastleggen in het Donorregister.

Het Besluit donorregister is een uitwerking van artikel 10, vijfde lid, van de Wet op de orgaandonatie. Het regelt de vorm, inhoud en toezending van het donorformulier en het bijhouden en de toegankelijkheid van het Donorregister.

Doel van het Donorregister

Het vastleggen van de keuze geeft duidelijkheid aan iedereen die bij donatie is betrokken. Bovendien kan hierdoor het aantal orgaan- en weefseldonaties worden vergroot. Verder verbiedt de Wet op de orgaandonatie handel in organen en weefsels. Ook zorgt de wet voor een rechtmatige toewijzing en verdeling van organen en weefsels.