Onze taken en samenwerking

De kerntaken van het Donorregister zijn registreren en informeren. Daarvoor werken we samen met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

Het Donorregister registreert

Registratie in het Donorregister gaat via het invullen van een donorformulier. Dit kan online met of zonder DigiD of op papier. Met het vastleggen van de keuze in het Donorregister is voor alle betrokkenen duidelijk of iemand na overlijden organen en/of weefsels wil doneren.

Het Donorregister informeert

Vragen over donorregistratie kunt u per brief en via e-mail stellen. U kunt ook bellen. Wij informeren ook zelf. Dan sturen we mensen een brief en roepen op om een keuze over orgaandonatie vast te leggen.

Informatie over een persoonlijke keuze geven wij alleen schriftelijk en alleen aan de betrokkene zelf. Aan anderen verstrekken wij deze informatie nooit. Er is één uitzondering: de behandelend arts bij uw overlijden.

Samenwerking

De belangrijkste organisatie waarmee het Donorregister samenwerkt is de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). De NTS treedt op als tussenpersoon als een arts het Donorregister wil raadplegen. De organisatie is altijd bereikbaar voor artsen, dag en nacht. Artsen kunnen het Donorregister online én telefonisch raadplegen.
Daarnaast informeert de NTS over orgaan- en weefseldonatie en de daarmee samenhangende onderwerpen. Denk hierbij aan het donorschap en registratie in het Donorregister. De NTS is ook verantwoordelijk voor een eerlijke toewijzing van de beschikbare organen en weefsels aan mensen op de Nederlandse wachtlijsten voor transplantatie.