Wanneer u uw keuze vastlegt in het Donorregister heeft u vier keuzes.

1. Ja, ik geef toestemming

Ik stel mijn organen en weefsels na mijn overlijden beschikbaar voor transplantatie.

  • Het gaat om de volgende organen en weefsels: alvleesklier, bloedvaten, botweefsel/kraakbeen/pezen, darmen, hart, hartkleppen, huid, lever, longen, nieren en oogweefsel.
  • U heeft de mogelijkheid om bepaalde organen en weefsels niet beschikbaar te stellen voor transplantatie.

Wetenschappelijk onderzoek

Het kan gebeuren dat een orgaan of weefsel dat is uitgenomen voor transplantatie, toch niet geschikt is hiervoor. Dat orgaan of weefsel kan dan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek vergroot de kennis over transplantatie. U kunt bezwaar maken dat uw organen of weefsel gebruikt worden voor onderzoek.

2. Nee, ik geef geen toestemming

Ik stel mijn organen en weefsels na mijn overlijden niet beschikbaar voor transplantatie.

3. Mijn partner of familie beslist

Mijn partner of familie beslist na mijn overlijden of mijn organen en weefsels beschikbaar zijn voor transplantatie.

  • Bij verschil van mening tussen uw nabestaanden vindt er geen donatie plaats.
  • Is er geen partner of familie en heeft u uw keuze niet geregistreerd in het Donorregister? Dan bent u geen donor.

4. De door mij gekozen persoon beslist

Ik kies zelf iemand die na mijn overlijden beslist of mijn organen en weefsels beschikbaar zijn voor transplantatie.

  • Deze persoon kan ook in het buitenland wonen.
  • Houd de contactgegevens van deze persoon actueel; verandert er iets? Wijzig dan uw registratie.