Wat gebeurt er als u geen keuze invult?

Als u geen keuze invult in het register, dan komt ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ bij uw naam te staan. Dat betekent dat uw organen en weefsels na uw overlijden naar een patiënt kunnen gaan. De arts in het ziekenhuis bespreekt dit met uw familie. Als uw familie heel zeker weet en kan uitleggen aan de arts dat u echt geen donor wilde worden, dan wordt u ook geen donor. Het is dus belangrijk dat uw partner en familie weet wat uw keuze is. En u uw keuze invult. U kunt uw keuze altijd veranderen.

Lees meer informatie over wat er gebeurt rondom uw overlijden.

Is 'geen bezwaar' in het register hetzelfde als 'ja, ik wil donor worden'?

Bij beide registraties is er toestemming voor orgaandonatie. Uw organen en weefsels kunnen na uw overlijden naar een patiënt gaan.

Het verschil tussen ‘ja, ik wil donor worden’ en ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ is dat ‘ja’ door u zelf is ingevuld in het register. En ‘geen bezwaar’ door de overheid voor u wordt ingevuld. Dat doet de overheid als u na het ontvangen van twee brieven niets invult in het register.

Gesprek arts en familie

De arts bespreekt bij overlijden met uw familie wat in het register staat. Als uw familie heel zeker weet dat u echt geen donor wilde worden, kunnen zij dat aan de arts uitleggen. Zowel bij ‘ja’ als bij ‘geen bezwaar’ gaat de arts niet over tot donatie.

Het kan ook zijn dat uw familie zelf ernstige bezwaren heeft. Zij kunnen dat met de arts bespreken. Een arts houdt hier altijd rekening mee.

Lees meer informatie over het gesprek met de arts en familie.

Uw keuze veranderen

U kunt altijd uw keuze veranderen. Ook als u met 'geen bezwaar tegen orgaandonatie' in het register staat. Dit kan op twee manieren:

  1. Uw keuze veranderen met DigiD.
  2. Uw keuze veranderen met een papieren formulier. Dit formulier kunt u ophalen bij uw gemeente. Of aanvragen via deze website.

Lees meer informatie over het veranderen van uw keuze.