Het gesprek met uw familie

De arts bekijkt uw keuze in het Donorregister.

  • Heeft u ‘ja’ ingevuld, dan wilt u donor worden.  Uw familie hoort dit in een gesprek met de arts.
  • Heeft u ingevuld dat ‘iemand anders beslist’? Dan vraagt de arts deze persoon of u donor wordt.
  • Heeft u ‘nee’ ingevuld, dan gaat donatie niet door.

Staat er bij uw naam ‘Geen bezwaar tegen donatie’ dan hoort de familie dit in het gesprek.  De arts mag nooit zonder overleg organen of weefsels uit uw lichaam halen. Hiervoor zijn regels die de artsen moeten volgen.

Gesprek met de arts en uw familie

De arts vertelt uw keuze aan uw partner of familie. Familieleden zijn bijvoorbeeld uw ouders, kinderen en broers/zussen. Als u donor wilt zijn, vertelt de arts uw keuze en hoe de donatie gaat. Dit noemen we het donatiegesprek. Uw familie kan de arts alles vragen. Het kan zijn dat uw familie zeker weet dat uw ingevulde keuze niet klopt. Zij moeten dan aan de arts kunnen uitleggen waarom u geen donor wilde zijn. De arts kan dan met de familie besluiten dat u toch geen donor wordt.

Als er geen familie is

Soms is er geen familie met wie de arts de keuze kan bespreken. De arts moet dan wel iemand informeren die een grote rol speelt in het leven van de patiënt. Dit kan een vriend of mantelzorger zijn. Als de arts niemand te spreken krijgt, dan gaat de donatie niet door. Bijvoorbeeld als de arts met niemand in contact kan komen.

Het gesprek bij een wilsonbekwame patiënt

Tot 1 juli 2020 staan mensen die wilsonbekwaam zijn niet in het register. Een wilsonbekwame persoon kan nu geen donor worden. Als iemand al eerder gekozen heeft voordat hij/zij wilsonbekwaam werd kan hij of zij wel donor worden.

Na 1 juli 2020 komen mensen die wilsonbekwaam zijn wel in het register te staan. Bij registratie en donatie van een wilsonbekwame persoon zijn speciale regels.

Lees meer informatie over de donorwet en wilsonbekwaamheid bij Veranderingen in 2020. Of bekijk de tekening (infographic) met uitleg hieronder.