Komen mijn kinderen ook in het Donorregister?

Iedereen vanaf 18 jaar komt in het Donorregister. Zijn uw kinderen jonger dan 18 jaar dan komen ze er niet in te staan. U beslist als ouder of voogd over de keuze van het doneren van organen en weefsel.

Lees meer informatie over kinderen en het Donorregister.