Uw keuze verwijderen

U kunt uw keuze uit het Donorregister laten verwijderen. In dat geval staat er geen keuze geregistreerd. Artsen vragen dan bij overlijden aan uw partner en familie toestemming voor orgaandonatie.

Weet u zeker dat u geen donor wilt zijn? Leg dan met de keuze: ‘Nee, ik geef geen toestemming’ vast in het Donorregister. Dan worden na uw overlijden géén organen en/of weefsels gedoneerd.

U kunt uw registratie op twee manieren verwijderen:

In 2020 iedereen in het register

Op 1 juli 2020 komt er een nieuw Donorregister. Hierin legt iedereen vanaf 18 jaar in Nederland zijn keuze over orgaandonatie vast. Uw keuze over orgaandonatie kunt u zelf maken, vastleggen en wijzigen. Bent u al geregistreerd, dan blijft uw keuze gewoon geldig. Meer informatie over het nieuwe Donorregister vindt u onder ‘Veranderingen in 2020’.