Wanneer u uw keuze heeft vastgelegd, staat u geregisteerd in het Donorregister. Uw registratie geeft duidelijkheid aan iedereen. Aan uw partner en familie en voor artsen rond het moment van overlijden.

Wilt u weten welke keuze in het Donorregister staat geregisteerd? Dan kunt u uw registratie zelf bekijken. Bent u van gedachten veranderd, dan kunt u deze wijzigen. U kunt uw registratie ook verwijderen.

In 2020 iedereen in het register

Op 1 juli 2020 komt er een nieuw Donorregister. Hierin legt iedereen vanaf 18 jaar in Nederland zijn keuze over orgaandonatie vast. Uw keuze over orgaandonatie kunt u zelf maken, vastleggen en wijzigen. Bent u al geregistreerd, dan blijft uw keuze gewoon geldig. Meer informatie over het nieuwe Donorregister vindt u onder ‘Veranderingen in 2020’.